Welkom bij de Sint-Pietersabdij Steenbrugge

 

De abdij werd gesticht op initiatief van pastoor Filip Pollet (Kortrijk, 1806 – Brugge, 1880). Hij had in 1875 in Steenbrugge een perceel gekocht waarop mogelijk ooit de Sint-Trudoabdij had gestaan, die tijdens de reformatie aan het einde van de 16e eeuw werd verwoest en verlaten.

Er werd een kerk en een school gebouwd, en er kwamen in 1876 ook zusters Franciscanessen uit Manage om de school te bedienen. Deze zusters bleven er tot in 1955.

Pollet zocht vervolgens naar monniken en vond deze in de Abdij van Dendermonde. In 1879 werd toestemming verleend om tot de stichting van een klooster over te gaan waarop een viertal monniken uit Dendermonde naar Steenbrugge kwamen. In 1890 werd het klooster tot priorij verheven.

Dom Amandus Mertens werd de eerste prior. In 1896 werd de priorij tot abdij verheven en werd Amandus Mertens de eerste abt. De naam was toen: Abdij van het Heilig Hart en Sint-Philippus. In 1903 kwam er een eigen noviciaat. De abdij deed veel voor de bevordering van de liturgie en sommige monniken zetten zich ook in voor de Vlaamse beweging.

In 1926 werd abt Mertens opgevolgd door Gabriƫl Willems, die in 1932 weer werd opgevolgd door Modest van Assche. In 1934 kreeg de abdij van paus Pius IX het opvolgingsrecht van de Sint-Pietersabdij in Oudenburg, die bestaan had van 1086 tot 1797. Het wapenschild van deze abdij werd overgenomen en de abdij van Steenbrugge heette voortaan: Sint-Pietersabdij.

In 1947 werd Isidoor Lambrecht de vierde abt van Steenbrugge en de 55e abt van Oudenburg. In 1955 stichtte hij de parochie van het Heilig Hart en Sint-Philippus, in de kerk van de abdij.

In 1967 werd Eligius Dekkers abt van de Sint-Pietersabdij. Hij maakte van de abdij een levendig intellectueel centrum, voornamelijk door het tot stand komen van de studie over de kerkvaders, het Corpus Christianorum. Na zijn ontslag in 1981 werd hij opgevolgd door Anselm Hoste (1931-2017). Deze nam onstslag in 1994. Na hem, als gevolg van het dalende aantal monniken, werd de abdij bestuurd door een prior. De monniken, tot een tiental teruggeslonken, verlieten hun abdij en namen hun intrek in een nieuwbouw die ernaast werd opgetrokken. De abdijgebouwen werden overgenomen door det Centrum voor het katholiek onderwijs in het bisdom Brugge.