DAGORDE ‘ HUIZE PAX ‘

Van maandag tot vrijdag

06.30 u.                     Lauden
07 u. tot 08 u.           Ontbijt
08.00 u.                     Lezingendienst
12.00 u.                      Middagdienst (Ps.119 – stil gebed – middaggebed)
12.30 u.                      Middagmaal
18.00 u.                      Avondmaal
18.30 u.                      Stil gebed – korte vesperdienst – Eucharistie
20.30 u.                     Completen

Op zaterdag

06.30 u.                     Lezingendienst
08.00 u.                     Lauden – Eucharistie
12.00 u.                      Middagdienst
19.00 u.                      Vespers
20.30 u.                     Lezingendienst (Vigilie) van de zondag

Op zondagen

06.30 u.                     Lauden
10.00 u.                      Eucharistie (in onze abdijkerk)
15.00 u.                      Vespers
18.30 u.                      Completen